ศาลไม้

ศาลตายายไม่สักแฝดใหญ่

ศาลตายายไม่สักแฝดใหญ่

ศาลเจ้าที่ไม้สักแฝดใหญ่ สีโอ๊ค

ศาลเจ้าที่ไม้เรือนขุนแผน

ศาลเจ้าที่ไม้เรือนขุนแผน

ศาลตายายไม้เรือนขุนแผน มีหลายขนาด

ศาลเจ้าที่ไม้จิ๋ว

ศาลเจ้าที่ไม้จิ๋ว

ศาลเจ้าที่ไม้สัก ขนาดเล็กที่สุด