โต๊ะหินขัด

จัมโบหินขัด
จัมโบหินขัด

จัมโบหินขัด ขนาดหน้า 90*170 ที่นั่งตัวสั้น 45*90 ที่นั่งตัวยาว45*170

กลมใหญ่หินขัด
กลมใหญ่หินขัด

กลมเล็กหินขัด

โต๊ะหินขัดญี่ปุ่นเล็ก
โต๊ะหินขัดญี่ปุ่นเล็ก

ยี่ปุ่นเล็กหินขัด หน้ากว้าง 80 *80

12 เหลี่ยมเล็กหินขัด
12 เหลี่ยมเล็กหินขัด

12 เหลี่ยมเล็กหินขัด หน้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 80

4 เหลี่ยมเล็กหินขัด
4 เหลี่ยมเล็กหินขัด

4 เหลี่ยมเล็กหินขัด หน้า75*75

โต๊ะหินขัด 4 เหลี่ยมใหญ่
โต๊ะหินขัด 4 เหลี่ยมใหญ่

4 เหลี่ยมใหญ่หินขัด หน้า 90*90

โต๊ะรูปไข่เล็กหินขัด
โต๊ะรูปไข่เล็กหินขัด

รูปไข่เล็กหินขัด หน้า 70*105

โต๊ะหินขัดแบบมีพนักพิง
โต๊ะหินขัดแบบมีพนักพิง

โต๊ะพิงหินขัด หน้า90*90 เก้าอี้ พิงสูง 33 ที่นั่งกว้าง30 ยาว 90