รูปแบบของศาลพระพรหม

 

รูปแบบของศาลพระพรหม

ด้วยอำนาจแห่งท้าวมหาพรหม ผู้เป็นที่ลิขิตชะตาให้กับมนุษย์และถือเป็นมหาเทพที่ยึดมั่นในเรื่องของกฏแห่งกรรม การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทั้งยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ทำให้ในปัจจุบันมีผู้นิยมจัดตั้งศาลพระพรหมไว้เพื่อปกปักรักษา หนุนนำกิจการบริษัทให้เจริญรุ่งเรือง

แต่การจัดตั้งศาลพระพรหมนั้นไม่ใช่เพียงแค่การจัดหารูปปั้นหรือศาลตามชอบใจได้เลยทันที  เนื่องจากท่านท้าวมหาพรหมถือเป็นเทพที่มีพลังอำนาจมากที่สุด การเลือกฤกษ์ยามให้มีความเหมาะสมตั้งแต่การปั้น  การหล่อขึ้นรูป ไปจนกระทั้งการมหาฤกษ์ในการจัดตั้งศาลจึงได้มีข้อกำหนดต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปสักการะที่ความศักดิ์สิทธิ์และดลบันดาลให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ รวมถึงคุ้มครองปกป้องรักษาให้พื้นที่นั้นมีความปลอดภัยจากภยันอันตรายอีกด้วย

อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้การถือฤกษ์ยามในส่วนอื่น ๆ นั่นคือการเลือกศาลพระพรหมที่ถูกต้องตามตำราของพราหมณ์โบราณ ด้วยความเชื่อที่ว่าศาลพระพรหมนั้นเป็นเสมือนวิมานแห่งเทพ การสร้างหรือเลือกที่ประทับจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเลือกให้ถูกต้องตามลักษณะที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้าย หรือสิ่งไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่หรือผู้อยู่อาศัยนั่นเอง

                ซึ่งในปัจจุบันได้มีการออกแบบศาลพระพรหมหลากหลายรูปลักษณะให้เลือกใช้กันได้ตามความต้องการ และมีความถูกต้องตามหลักการจัดสร้างพรามหณ์ โดยมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาด 9 นิ้วขึ้นไป ส่วนใหญ่ทำด้วยปูนซีเมนต์เพื่อความคงทนแข็งแรง มีทั้งแบบศาลที่ทรงทั้งเดิมคือทรงไทย หรือทรงโรมัน รวมถึงในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยมากชึ้นด้วยรูปทรงโดม หรือหน้าจั่วแบบไทย หรือเป็นรูปแบบโดมผสมเสาโรมัน นอกจากนี้

                แต่ไม่ว่าจะเลือกแบบใด การเตรียมความพร้อมและการเลือกสรรทุกสิ่งให้ถูกต้องตามหลักของการสักการะบูชาเป็นที่อันดับแรก จะช่วยให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคล และช่วยส่งเสริมให้เกิดเรื่องดี ๆ ในชีวิตของผู้ที่มีความตั้งใจสักการะบูชาอย่างแน่นอน