ศาลเจ้าที่เรือนแฝดจัมโบ

ศาลเจ้าที่บ้านเรือนแฝดจัมโบ

ศาลตายาย ขนาดตัวเรือน 67*76 cm ขนาดจาน 120*120 cmความสูงโดยรบมประมาณ 210 cm ขาตั้งสูงประมาณ76cm เป็นศาลเจ้าที่ทรงแฝดที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะพิเศษที่หลังคาจะมีหน้าบันเพิ่มทั้งซ้ายขวา ขาตั้งเป็นขาตั้งใหญ่พิเศษขนาดฐานของขาตั้ง 92*92 cm สามารถเลือกได้ว่าจะเอา 4 หรือ 6 ขา 

 

ศาลเจ้าที่ขนาดใหญ่

 

 

ศาลเจ้าที่แฝดจัมโบสวย

 

 

 

ศาลเจ้าที่ขนาดใหญ่

 

 

 

ศาลตายายขนาดใหญ่

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ศาลเจ้าที่เรือนขุนแผนใหญ่

ศาลเจ้าที่เรือนขุนแผนใหญ่

ศาลเจ้าที่เรือนแฝดจัมโบ

ศาลเจ้าที่เรือนแฝดจัมโบ

ศาลเจ้าที่เรือนแฝดไซต์ใหญ่ที่สุด

โสนน้อยเรือนงาม เล็ก

โสนน้อยเรือนงาม เล็ก

ศาลเจ้าที่ ศาลตายายใหญ่ 2 ชั้น

ศาลเจ้าที่ ศาลตายายใหญ่ 2 ชั้น

ศาลเจ้าที่ ศาลตายายใหญ่ 2 ชั้น ** หมายเหตุ สามารถทำได้ทุกสี

ศาลเจ้าที่โสนน้อยเรือนงาม (3มุข)

ศาลเจ้าที่โสนน้อยเรือนงาม (3มุข)

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดใหญ่

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดใหญ่

เจ้าที่ขนาดใหญ่ ในรูปเป็นสีครีม วาดลายสีทอง **หมายเหตุทำได้ทุกสี