การตั้งศาลพระพรหม ความเชื่อ ทำไมถึงต้องตั้ง

 ทําไมต้อง ตั้งศาลพระพรหม

 

ทำไมต้อง ตั้งศาลพระพรหม

 ศาลพระพรหมในความเชื่อของคนไทย

                    พระพรหม  ถือเป็นรูปเคารพสูงสุดของเทวศาสตร์ด้านเทวนิยม หรือสายพราหมณ์ ถือกันว่าท่านเป็นผู้ที่บันดาลสร้างโลกและสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์       พระพรหมมีจุดกำเนิดมาจากคัมภีร์พระเวท  ถือเป็นเทพที่มีพลังแห่งการสร้างสรรค์ และมีอานุภาพในการลิขิตชะตาชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฏแห่งกรรม จึงถือได้ว่าเป็นเทพที่มีความยุติธรรมที่จะคุ้มครองคนดีและลงโทษผู้ทำบาป และบันดาลให้ผู้ที่กระทำดี มีความเสียสละ มีความสุข  

                    สำหรับการตั้งศาลรูปเคารพหรือเทวาลัยนั้น ควรตั้งในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ซึ่งต่างจากการตั้งศาลพระภูมิทั่วไปเพราะเทพจะมีการเปลี่ยนรูปในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกัน ส่วนวิธีการให้ได้มาซึ่งรูปเคารพที่ถูกต้อง จะต้องมีการกำหนดวันในการปั้นหรือหล่อในวันดังกล่าว โดยฤกษ์ที่นิยมกันมากคือฤคเวทดี หรือดีเยี่ยม เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ มีพลัง อำนาจในการคุ้มครองสถานที่จากสิ่งไม่ดีต่าง ๆ และยังนำมาซึ่งโชคลาภแก่ผู้ที่เคารพนับถืออีกด้วย อีกหนึ่งวิธีการคือการคือการนำรูปจากเคารพจากร้านค้าเข้าพิธีในการปลุกเสกตามพิธีปลุกเสกที่มีฤกษ์งามยามดี  ส่วนการตั้งศาลพระพรหมนั้นไม่ควรตั้งรูปเคารพหันหน้าเข้าบ้านหรืออาคาร เพราะพลังของเทพมากกว่าวิญญาณต่าง ๆ อาจส่งผลเสียให้เกิดขึ้นกับตัวของผู้อาศัยได้ นอกจากนี้ยังไม่ควรตั้งศาลพระพรหมไว้ภายในอาคารบ้านเรือน เพราะจะให้คุณมากกว่าให้โทษ จะต้องตั้งศาลให้ห่างบ้านเกินเงาแดด กล่าวคือ มิให้เงาบ้านทับ ไม่อยู่ใกล้กับอาคารที่คูน้ำทิ้งไหลผ่าน ต้องไม่ใกล้กับกองขยะหรือสิ่งปฏิกูล หากต้องการนำรูปสักการะมาตั้งที่บ้าน หรือในห้องพระ ควรตั้งให้อยู่ในระดับต่ำกว่าพระพุทธรูป หรือด้านซ้ายพระกรของพระพุทธรูป

                ในปัจจุบัน ศาลพระพรหมเป็นอีกศาลหนึ่งที่มีผู้ต้องการตั้งจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรืองของพื้นที่และการประกอบกิจการของตน  ดังนั้นการเลือกศาลพระพรหมที่มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักพิธีจึงเป็นอีกสิ่งหนึงที่ใส่ใจเลือกสรรเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกด้านในชีวิตเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ต้องการ