ศาลพระภูมิเบญจ 4 ชั้น

ศาลพระภูมิเบญจ 4 ชั้นหรือศาลพระแก้ว 4 ชั้น 

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ ช่อฟ้า 4 ชั้น ศาลพระภูมิเบญจ 4 ชั้น รุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่ขายดีของทางร้าน

ศาลพระแก้ว 4 ชั้น

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

SH-0007 ศาลพระภูมิศาลาลลอยช่อฟ้า ยอดฉัตร

SH-0007 ศาลพระภูมิศาลาลลอยช่อฟ้า ยอดฉัตร

XL-0005 ศาลพระภูมิจตุลทิศ

XL-0005 ศาลพระภูมิจตุลทิศ

ศาลพระภูมิจตุลทิศ

ศาลพระภูมิศาลาลอยเล็ก

ศาลพระภูมิศาลาลอยเล็ก

หมายเหตุในรูปเป็นสี บรอนซ์ทอง

ศาลพระภูมิวิมานมังกร เสานางฟ้า

ศาลพระภูมิวิมานมังกร เสานางฟ้า

ในรูปเป็นสีขาววาดทอง **หมายเหตุสามารถทำได้ทุกสี