สัตว์มงคล ม้า

สัตว์มงคลม้า สัตว์ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาเนิ่นนาน

จะเห็นได้จากเรื่องราวหรือตำนานต่างๆ ที่จะมีม้าเป้นพาหนะของมนุษย์ไม่ว่าจะยามศึกสงครามหรือยามสงบ การเลี้ยงไว้แข่งขันหรือเลี่ยงเป็นพาหนะเดินทางจะเห็นว่าในอดีตม้าจะอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างแยกกันไม่ออก

ในปัจจุบันบทบาทของม้าที่เกี่ยวกับมนุษย์อาจจะน้อยลง

เพราะวิทยาการต่างๆเข้ามาแทนที่เช่นรถยนต์ หรือเครื่องจักรต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือ มนุษย์ยังใช่้ม้าเป้นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลต่างๆให้กับตัวเอง

สัตว์มงคลม้า

ม้าเป็น สัตว์ที่จะนำ ความโชคดีร่ำรวยมาสู่เจ้าของ ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของความ แข็งแกร่ง ความเร็ว ความ วิริยะอุตสาห ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้กิจการค้าขายของเจ้าของเจริญรุ่งเรื่อง และแสดงถึงความสูงศักดิ์ของเจ้าของ จะมีเกณฑ์ในการตั้งรูปปั้นม้าไว้นิดหน่อยคือห้ามตั้งไว้หลังโต๊ะทำงานเพราะม้าเป็น ตัวแทนแห่งความว่องไว เปรียบเสทอนความเคลื่อนไหวทำให้ทำอะไรไม่มีความแน่นอน ตามตำราให้ตั้งไว้หน้าโตีะทำงาน ทางทิศใต้จะช่วยให้มีพลังทำให้การงานสำเร็จลุล่วงได้ง่าย และต้องตั้งหันหน้าเข้า ห้ามหันหน้าออกประตูบ้าน

อีกหนึ่งข้อที่ห้ามตั้งรูปปั้นม้าเพื่อเสริมดวงคือ คนในบ้านเกิดปีชวด เพราะชงกันจะทำให้ไม่มีโชคมีแต่โชคร้าย

คนจีนยังมีควยามเชื่อเกี่ยวกับม้าอีกหลายประการณ์ ที่จะกล่าวต่อไปคือ ชาวจีนจะตั้งม้า 8 ตัว หรือ แขวนรุปศิลปที่มีม้าในภาพ 8 ตัว เพื่อเป้นการอวยพรให้เจ้าของหรือผุ้รับ  มีความแคล่วคล่อง ว่องไว ปราดเปรียว มีกำลัง เปรียบเสมือนม้า 8 ตัวทำให้ทำกิจการอะไรก้เจริญก้าวหน้าและประสพณ์ความสำเร็จอย่างรวดเร็วว่องไว เปรียบดั่งม้า 8 แรง

คนไทยก็นิยมนิม้าไปตั้งหน้าศาลพระภูมิเช่นกันโดยจะตั้งคู่กับช้างทรงเพื่อความเป้นสิริมงคล