สัตวั์มงคล เสือ สิงห์

 

ปฎิเสธไม่ได้ว่า รูปปั้นเสือและสิงห์คู่ ก็เป็น อีก 2 ชนิดที่นิยมตั้งไว้หน้าศาลพระภูมิหรือ ภายในบริเวณบ้าน

เสือ ตามตำราจีนเป็นสัตว์ที่แสดงถึงอำนาจ แข็งแกร่ง ความเป็นผู้นำ เหมาะแก่ผู้ที่มีอาชีพ ข้าราชการ นายจ้างที่ต้องดูแลคนหมู่มาก ที่ต้องใช้ บารมีให้คนภายใต้อานัดยำเกรงเพื่อที่จะปกครองให้ราบเรียบไม่มีปัญหาอะไร แต่ด้วยเนื่องจากเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายจึงมาคนกล่าวไว้ว่าอาจจะทำให้คนในปกครอง หรือคนในครอบครัวรุ้สึกกดดัน ทั้งนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าเสือยังปกป้องสิ่งที่ไม่ดีจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้และช่วยให้ กิจการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นอีกด้วย

 

สิงห์ เป็นสัตว์มงคลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าคนนายคนซึ่งสิงห์ที่นิยมตั้งจะตั้งไว้ 2 ฝั่งทางเข้าหันหน้าออก ทางซ้ายตั้งตัวผู้ ทางขวาตั้งตัวเมีย ลักษณะของตัวผุ้คือสิงห์จะเหยียบลูกบอลซึ่งจริงๆๆลูกบอลมีคนตีความหมายว่าหมายถึงศีรษะของมนุษย์ซึ่งหมายความว่าทำอะไรให้ใช้หัวคิดแล้วจะสำเร็จ ดังนั้นสิงห์จึงเปรียบได้เตือนสติผู้ตั้งว่า สิ่งต่างๆให้ทำด้วยปัญญาคิดและไตร่ตรองเวลาทำกิจการค้าขาย หรือทำหน้าที่อะไรแล้วความสำเร็จจะตามมา อำนาจบารมีใดๆก็ให้ใช้ปัญญา หาเข้ามาด้วยสติปัญญาของตัวเอง  ตัวเมียจะเหยียบสิงห์ตัวเล็กซึ่งแสดงถึงบริวารทั้งหลายให้ปกครองราบรื่น ตามตำราสิงห์ตั้งไว้เพื่อสยบพลังชี่พิฆาต ดังที่ท่านได้เห็นตามวัดหรือศาลเจ้าจีนที่ต่างๆที่จะมีการตั้งสิงห์คู่ไว้เพื่อความเป็นศิริมงคล และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มากร้ำกราย เสริมสร้างบารมีของเจ้าบ้าน เรียกความรุ่งเรือง  เรียกโชค

บางตำราได้เตือนไว้เช่นกันว่า ด้วยอำนาจของสิงห์คู่ที่มีมาก จึงไม่เหมาะแก่การตั้งไว้ที่บ้านคนเหมาะแก่การตั้งไว้ที่ ห้างร้าน สถานที่ราชการ