สัตว์มงคลกวาง สัตว์อีกชนิดที่นิยมนำมาตั้งไว้หน้าศาลพระภูมิเจ้าที่

  สัตว์มงคลอีกชนิดที่นิยมนำมาตั้งไว้หน้าศาลพระภูมิเจ้าที่

ในวัฒนธรรมจีน กวางเป็นตัวแทนของเทพเจ้า ลก(ฮก ลก ซิ่ว) สามารถนำมาตั้งแทนในตำแหน่งของ เทพเจ้าฮกได้ซึ่งก็คือ ความมั่งคั่งร่ำรวย ในตำนานกวางเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนเป็นพันๆปี ชาวจีนจึงนำรูปปั้นกวางมาตั้งเพื่อความเป็นมงคลและการแสดงถึงว่ากวางนำ ความร่ำรวย ความมั่งคั่ง การมีสุขภาพดี มาให้อย่างยาวนานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อีกหนึ่งความเชื่อก็คือตั้งรูปปั้นกวางก็เพื่อลดพลังด้านลบที่ทำให้เกิด การทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว หรือถ้ามีคดีความต่างๆก็ให้เบาบางลง


 

การตั้งรูปปั้นจะต้องเป็นกวางที่ตัวโตเต็มที่ เขาสวยลักษณะดีสมส่วนและเป็นกวางทั้งตัวไม่ใช่มีแค่ เขา ส่วนหัว หรือ เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ถ้าเป็นลูกกวางจะห้ามนำมาตั้งเด็ดขาดเพราะว่าจะแสดงถึงความไม่แน่นอน ไม่มั่นคง ถ้านำมาตั้งจะไม่มีความเป็นมงคล ฉะนั้นต้องเป็นกวางตัวที่โตเต็มที่และลักษณะดีเท่านั้น


 

 

การตั้งรูปปั้นกวาง ที่นิยมก็จะตั้งไว้หันหน้าเข้าบ้าน เพราะเชื่อว่าจะเป็นการนำ ความมั่งคั่ง หรือ ความมั่งมีศรีสุข มาให้แก่คนในบ้านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


ในประเทศไทยได้มีการนำกวางคู่ไปทำสีเงินและสีทองคู่กันและนำไปให้ พระอาจารย์ที่เคารพ หรือ ผู้ขมังเวทย์ ทำพิธีเปิดเนตร ลงอักขระแล้วไปตั้งเพื่อเป็นศิริมงคลและเรียกเงินทองให้ทำมาค้าขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่าน ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่ทั้งนี้ต้องทำอะไรให้อยู่ในพื้นฐานที่ว่าตัวเองและผู้อื่นจะต้องไม่เดือดร้อน