รูปปั้นช้าง สัตว์มงคล

 ช้าง-รูปปั้นสัตว์มงคลที่นิยมมาตั้งไว้หน้าศาลพระภูมิ

ในทางพุทธศาสตร์นามีผู้ได้กล่าวไว้ว่า ช้างเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งตามนิทานชาดกพระพุทธเจ้าเคยประสูติเป็นช้าง มีชื่อว่า พญาช้างฉัททันต์

 

ช้าง ตามตำราฮวงจุ้ยได้อธิบายไว้ถึงความเป็นมงคลของช้างไว้ว่า ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด ไม่กินเนื้อกินแต่พืช ในศาสตร์ของฮวงจุ้ย ได้เปรียบตัวช้างไว้ว่าเหมือนขุนเขาใหญ่ให้ความมั่นคง แก่บ้าน ธุรกิจ การงานของผู้ตั้ง อีกทั้งยังหมายถึง ความสมบูรณ์ ความสำเร็จ แก่ตัวเอง และครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้รูปปั้นช้างยังสามารถมาลบล้างพลังงานลบเช่นพลังชี่พิฆาตได้อีกด้วย

 

การตั้งรูปปั้นช้าง บางตำราให้ตั้งไว้ที่ทางเข้าซ้ายขวาหันหน้า ออก บางตำราให้หันหน้าเข้า เพราะถ้าหันหน้าออกจะทำให้ครอบครัวแตกแยกไม่สามัคคีกัน


ในปัจจุบันท่านจะเห็นไม่เพียงแต่รูปปั้นช้างธรรมดา จะมีช้างทรงด้วย ในตัวความหมายของช้างทรงบางท่านได้กล่าวไว้ว่า ช้างทรงเป็นของคู่บารมีของพระมหากษัตรเป็นข้ารับใช้ ผู้ใดมีไว้ครอบครองแสดงถึงความมีบารมี อำนาจ อาชีพในทางราชการ

 

การจะตั้งช้างไว้หน้าศาลพระภูมิไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวว่าจะต้องมีซึ่งแล้วแต่ทุนทรัพย์ของท่านเจ้าบ้านและความพึงพอใจเป็นสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันรูปปั้นช้าง มีตั้งแต่ปูนปั้นธรรมดา หรือเป็นหินทราย ด้วยที่ว่าเกิดการแข่งขันกันสูงรูปปั้นรุ่นใหม่ๆก็จะมีความสวยงามขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วย

ในการตั้งรูปปั้นช้างท่านอาจจะคำนึงถึงความสวยงามหรือตามศาสตร์ความเป็นมงคลแต่ขอให้ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เลือกขนาดและราคาให้ไม่เดือดร้อนตนเองเป็นพอ