ศาลพระพรหมณ์ 9 นิ้ว

ศาลพระพรหมทรงไทย 9 นิ้ว เสาช้างเอราวัณ

 ศาลพระพรหมทรงไทย