เจ้าที่เรือนเศรษฐี

ศาลเจ้าที่เรือนเศรษฐีใหญ่ (ศาลตายาย) ศาลเจ้าที่จั่วเดียวที่ใหญ่ที่สุด

ศาลตายายจั่วเดียวที่ใหญ่ที่สุด ศาลเจ้าที่เรือนเศรษฐีใหญ่ สูงทั้งหมดประมาณ 230 cm ฐานล่างสุด 80*144 cm 

 

 

ศาลเจ้าที่เรือนเศรษฐี

 

ศาลเจ้าที่ศาลตายายเรือนเศรษฐี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ศาลเจ้าที่เรือนขุนแผนใหญ่

ศาลเจ้าที่เรือนขุนแผนใหญ่

ศาลเจ้าที่เรือนแฝดจัมโบ

ศาลเจ้าที่เรือนแฝดจัมโบ

ศาลเจ้าที่เรือนแฝดไซต์ใหญ่ที่สุด

โสนน้อยเรือนงาม เล็ก

โสนน้อยเรือนงาม เล็ก

ศาลเจ้าที่ ศาลตายายใหญ่ 2 ชั้น

ศาลเจ้าที่ ศาลตายายใหญ่ 2 ชั้น

ศาลเจ้าที่ ศาลตายายใหญ่ 2 ชั้น ** หมายเหตุ สามารถทำได้ทุกสี

ศาลเจ้าที่โสนน้อยเรือนงาม (3มุข)

ศาลเจ้าที่โสนน้อยเรือนงาม (3มุข)

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดใหญ่

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดใหญ่

เจ้าที่ขนาดใหญ่ ในรูปเป็นสีครีม วาดลายสีทอง **หมายเหตุทำได้ทุกสี